Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Świadczenia dla studentów 2021/2022
Notice for: Higher School of Economics and Innovation in Lublin
Date of publication: 10/8/2021
Date of validity: 2/28/2022
Contents:
        Przypominamy, że wymóg terminowego uzyskania wszystkich zaliczeń jako warunek ubiegania się o stypendium Rektora nie dotyczy zaliczenia praktyk zawodowych. Osoby, które posiadają warunkowe zaliczenie praktyk mogą ubiegać się stypendium Rektora. 

Jednocześnie informujemy, że ostateczny termin składania wniosków o stypendium Rektora dla wszystkich studentów upływa 16 października. 

Wnioski o stypendium socjalne, zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych przyjmowane są, w zależności od sytuacji studenta, przez cały rok akademicki. Stypendium przyznawane jest od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

      
Author: Dąbrowska Agnieszka
Załączniki
Wirtualny Dziekanat WSEI v. 4.3.0 b38 Copyright (c) 2021 APR System